facebook-kiem-tien

9 sự thật công nghệ có thể bạn chưa biết

Facebook và Google kiếm tiền bằng cách nào? Tại sao tên sản phẩm của Apple bắt đầu bằng chữ “i”? Vì đâu những chú chim Angry Birds lại nổi giận? Tại sao Twitter giới hạn ở 140 kí tự?   Ban đầu, Twitter không có giới hạn về kí tự. Các tin nhắn vượt quá 160 kí tự (số lượng […]

Continue reading