Nhiệm vụ

Tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi mà Bách Khoa N-Power hướng đến

1. Tầm nhìn

     Được thành lập và hoạt động chính trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin. Bằng chính nội lực và sự cố gắng của toàn thể CBNV, Giảng viên, Bachkhoa-Aptech đã mở rộng hoạt động và gây dựng được uy tín trên thị trường với tư cách là một doanh nghiệp cung cấp giải pháp về nhân lực CNTT chất lượng cao cho các đơn vị.
     Chúng tôi đã và đang hướng tới xây dựng một thương hiệu Bachkhoa-Aptech:
        » Thương hiệu trường đào tạo Quốc tế đẳng cấp chuyên đào tạo các ngành học về Lập trình viên, Quản trị mạng, cung ứng nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao cho XH.
        » Đào tạo sinh viên toàn diện để hội nhập quốc tế
        » Mở rộng quy mô để Hệ thống ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp;
        » Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng, sinh viên làm trung tâm;
        » Mở rộng các chương trình đào tạo về CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của XH;
        » Xác lập hình ảnh đáng tin cậy về quyết tâm vươn lên vị thế hàng đầu về chất lượng thật.
        » Trên nền tảng giá trị trung thực, tự trọng, Bachkhoa-Aptech bảo đảm môi trường đào tạo lành mạnh, liên thông với Quốc tế, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy, tự hoàn thiện mình về tri thức, kỹ năng, nhân cách để lập thân, lập nghiệp, phục vụ cộng đồng và thích ứng với xã hội không ngừng biến đổi thông qua chương trình, phương thức đào tạo hiện đại, thông qua các hoạt động thực tế, thực tập, nghiên cứu, ứng dụng, thông qua giao lưu quốc tế và sinh hoạt ngoại khóa hào hứng, hiệu quả.

2. Sứ mệnh

    Như một kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình hình thành và phát triển trong những năm vừa qua, “Sứ mệnh của Bachkhoa-Aptech đã được xác định là góp phần đào tạo những con người đẳng cấp nhất trong CNTT: chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập Quốc tế”. Đây chính là nguồn động lực cổ vũ tinh thần to lớn, thôi thúc sự cố gắng không ngừng của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Hệ thống trong những năm vừa qua.

 3. Giá trị cốt lõi

Để có thể hoàn thành tốt nhất mục tiêu, sứ mệnh của mình, Bachkhoa-Aptech được xây dựng và hình thành trên một nền tảng giá trị cốt lõi vững chắc. Chính những điều này đã làm nên sự khác biệt vượt trội về dịch vụ và chất lượng đào tạo của Bachkhoa-Aptech so với các đơn vị khác. Hệ thống giá trị cốt lõi của chúng tôi bao gồm:
        » Hướng tới sinh viên, lấy sinh viên làm trung tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược;
        » Cung cấp dịch vụ đào tạo hoàn hảo nhất cho người học;
        » Không ngừng thay đổi để hoàn thiện;
        » Cởi mở, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau;
        » Tinh thần làm việc nhóm chuyên nghiệp (teamwork);
        » Luôn nhìn thấy cơ hội trong khó khăn.
        » Luôn nghĩ lớn và hành động cụ thể