Chương trình đào tạo:

Lập trình viên quốc tế ACCP i13

Bạn muốn trở thành?

Chuyên gia thiết kế website

Chuyên gia lập trình mobile

Chuyên gia lập trình ứng dụng

Chuyên gia Kinh doanh/chuyển giao phần mềm

Hàng vạn sinh viên Bachkhoa-aptech đã thành công và bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó

Ai là người nên học

  • Bạn là học sinh hoàn thành chương trình THPT
  • Bạn là Sinh viên ĐH – CĐ đang theo học hoặc yêu thích lập trình
  • Bạn đam mê những sản phẩm công nghệ, bạn muốn trở thành một lập trình viên Website? Một lập trình viên Game? Lập trình ứng dụng hay lập trình Mobile?
  • Bạn là người ham học học, cẩn thận và chăm chỉ?

Nhập học ngay để trở thành một lập trình viên toàn diện

Nội dung chương trình học

Học kỳ Mục tiêu Chuẩn làm được sau khi học xong môn Thực tế làm được tại doanh nghiệp
Sem I Lập trình web
Giai đoạn 1 Lập trình cơ bản với C Trang bị các kiến thức căn bản nhất khi bắt đầu bước vào học ngành lập trình.
Giai đoạn 2 Xây dựng các Website thế hệ kế tiếp (HTML5 – ngôn ngữ mới nhất hiện nay) Thiết kế website Thiết kế layout cho các trang của website
Giai đoạn 3 Quản trị cơ sở dữ liệu Phân tích, Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp
Giai đoạn 4 Phát triển website bằng công nghệ PHP. Xây dựng được hệ thống website có tương tác với CSDL Lập trình viên website
Học Kỳ 1 bạn đã đi làm thêm và thu nhập được từ 1.000.000 VNĐ - 2.000.000 VNĐ
Sem 2 Lập trình phần mềm ứng dụng
Giai đoạn 1 Ngôn ngữ đánh dấu Hiểu về ngôn ngữ XML và các ngôn ngữ liên quan. Tham gia vào các dự án liên quan đến XML
Giai đoạn 2 Giới thiệu về điện toán đám mây Hiểu tổng quan về kiến trúc Cloud Computing  
Giai đoạn 3 Phát triển ứng dụng - JAVA Xây dựng được các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, đảm bảo được tính bảo mật Có thể tham gia phát triển các dự án Java Desktop
Giai đoạn 4 Lập trình ứng dụng Nắm vững ngôn ngữ lập trình C#. Tham gia một phần trong các dự án lập trình .NET với C#.
Giai đoạn 5 Dự án: Phát triển ứng dụng với Java Sinh viên có kỹ năng và kinh nghiệm lập trình sau quá trình phát triển ứng dụng. Có thể tham gia phát triển các dự án phần mềm Java Desktop trong các Doanh nghiệp
Học Kỳ 2 bạn đã đi làm thêm và thu nhập được từ 1.000.000 VNĐ - 2.000.000 VNđ
Sem 3 Lập trình phần mềm ứng dụng di động
Giai đoạn 1 Phát triển ứng dụng Windows Store Apps cơ bản và nâng cao Có thể viết các phần mềm ứng dụng, ứng dụng phân tán, viết games 2D trên nên tảng windows 8, 8.1, giao tiếp với các thiết bị phần cứng, truy cập các webservice, đưa ứng dụng lên kho ứng dụng của Microsoft Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng trên nền windows 8,8.1
Giai đoạn 2 Phát triển ứng dụng web Có kiến thức tổng hợp về lập trình web trên nền tảng .NET sử dụng mô hình MVC 3,4,5 Thiết kế và lập trình các loại website cho doanh nghiệp, thương mại điện tự, trường học….
Giai đoạn 3 Lập trình ứng dụng doanh nghiệp Có kiến thức về lập trình phần tán, lập trình webservice và làm việc với hệ điều hành Windows Azure Tham gia phát triển các dự án đa nền tảng, phân tán
Giai đoạn 4 Phát triển ứng dụng di động Có kiến thức về lập trình ứng dụng di động Windows phone 8.0,8.1, đưa các ứng dụng lên kho ứng dụng của Windows Store Tham gia viết các game đơn giản, viết các ứng dụng đơn giản trên nền windows phone 8.0,8.1
Giai đoạn 5 Làm việc với điện toán đám mây Có kiến thức về điện toán đám mây, có thể triển khai các ứng dụng trên đám mây Tham gia phát triển và xây dựng ứng dụng đám mây cho doanh nghiệp
Học Kỳ 3 bạn đã đi làm thêm và thu nhập được trên 4.000.000đ
Sem 4 Lập trình phần mềm ứng dụng di động
Giai đoạn 1 Bảo mật Internet Hiểu tổng quan về bảo mật internet. Bảo mật cho các dự án doanh nghiệp.
Giai đoạn 2 Đào tạo về Java Web và các ứng dụng doanh nghiệp Hiểu và viết các dự án Java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB, jsp và servlet, Struts và JSF Tham gia các dự án java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB
Giai đoạn 3 Xử lý ứng dụng với ngôn ngữ đánh dấu Thao tác với XML trong java, sử dụng DOM, SAX Tham gia các dự án phân tán dữ liệu kiểu XML
Học Kỳ 4 bạn đã đi làm thêm và thu nhập được Trên 5.000.000đ
Giai đoạn 4 Phát triển ứng dụng doanh nghiệp Tham gia các dự án java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB
Giai đoạn 5 Phát triển các dịch vụ dành cho Web Phát triển dự án java với công nghệ dịch vụ web
Giai đoạn 6 Phát triển ứng dụng cho các thiết bị không dây Tự viết phần mềm android, tham gia phát triển dự án java cho điện thoại với android
Giai đoạn 7 Dự án Phát triển ứng dụng với .NET/J2EE Làm dự án tốt nghiệp
Thu nhập tùy thuộc vào khả năng của bạn

Các khóa học liên quan khác

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình viên quốc tế ACCP I13

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình ứng dụng di động Android

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với php

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với ASP

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình ứng dụng java

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với Asp.net MVC 5

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình website với Java

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình đa nền tảng Phonegap

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Lập trình Windows form C#

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Khóa học tiếng Anh giao tiếp

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Khóa học tiếng Anh CNTT

tieng-anh-chuyen-nganh-cntt

Mạng và bảo mật quốc tế HDSM

 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

Để nhận thông tin tư vấn về chương trình, vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất